Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO TEKSTYLARIUM.PL

 

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep internetowy Tekstylarium.pl prowadzony jest przez zrejestrowaną firmę LUNA Natalia Matysiak siedzibą w Gnieźnie, ul. Myśliwiecka 47a/1, 62-200 Gniezno, NIP: 7842209112 , REGON: 300484773.

2. Złożenie zamówienia na stronie internetowej tekstylarium.pl jest jednoznaczne z zapoznaniem się z treścią Regulaminu oraz jego akceptacją.

3. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

 

§2. WARUNKI ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA

1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej tekstylarium.pl.

3. Średni czas realizacji Zamówienia (od złożenia do wysłania do Kupującego) wynosi jeden dzień roboczy. W przypadku wyboru przez Kupującego sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

 

§3. PŁATNOŚCI

1. Ceny podane w Sklepie internetowym wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

2. Do każdego Zamówienia dołączany jest Dowód zakupu.

3. Wyboru płatności dokonuje Kupujący podczas składania Zamówienia.

4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany cen Produktów.

5. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w powyższym punkcie, realizowane będą na zasadach obowiązujących w momencie ich składania. Niniejszy zapis nie dotyczy Produktów objętych jakąkolwiek formą promocji lub wyprzedaży, jeżeli doszło do wyczerpania zasobów takich Produktów.

6. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A. 

7. Dostępne formy płatności:

Karty płatnicze:
* Visa
* Visa Electron
* Mastercard
* MasterCard Electronic
* Maestro

 

§4. DOSTAWA

1. Wybór sposobu dostarczenia przesyłki dokonywany jest przez Kupującego podczas składania Zamówienia.

2. Koszty wysyłki naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami i zależą od wagi oraz rozmiarów przesyłki. Kupujący jest informowany o kosztach wysyłki podczas składania Zamówienia.

3. Koszty dostawy ponosi Kupujący.

4. Dostawy realizowane są na terenie Rzeczypospolitej Polski.

 

§5. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Kupującemu, który jest Konsumentem w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawie konsumenta, przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru.

2. Sprzedawca gwarantuje zwrot ceny Produktu oraz kosztów wysyłki Produktu (w równowartości najniższego dostępnego w ofercie kosztu wysyłki) do Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, na konto bankowe wskazane przez Kupującego.

3. Koszty wysyłki zwracanego Produktu ponosi Kupujący.

 

§6. REKLAMACJE

1. Produkty oferowane w sklepie są nowe i wolne od wad. W przypadku wystąpienia wady produktu Sprzedawca ponosi za nie odpowiedzialność. Wówczas Kupujący może złożyć reklamację z tytułu rękojmi.

2. W celu złożenia reklamacji Kupujący winien odesłać wadliwy produkt na adres: LUNA Natalia Matysiak, al. Reymonta 13, 62-200 Gniezno wraz otrzymanym dowodem zakupu oraz wypełnionym formularzem reklamacji dostępnym do pobrania w serwisie.

3. Sklep najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki zobowiązany jest ustosunkować się do złożonej reklamacji oraz poinformować kupującego o statusie reklamacji.

4. W przypadku uznania reklamacji, Sklep zobowiązany jest do wydania towaru bez wad. Na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym, Kupujący może wybrać między naprawą towaru, wymianą towaru na wolny od wad, obniżeniem ceny towaru lub odstąpieniem od umowy sprzedaży. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży zostanie zwrócona równowartość ceny towaru.

5. Koszty związane z odesłaniem reklamowanego towaru (paczka pocztowa ekonomiczna) zostaną zwrócone po uznaniu reklamacji.

 

§7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany obowiązują z chwilą ich ogłoszenia na stronie internetowej Sklepu internetowego. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w niniejszym punkcie, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 ze zm.).

3. Regulamin obowiązuje od dnia 20.10.2015r.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl